Aktien

iZafe har gett ut aktier i två aktieslag, A-aktier och B-aktier. B-aktien handlas sedan den 2 januari 2018 på NASDAQ First North Premier.

A-aktie medför tio röster per aktie och B-aktie medför en röst per aktie. Aktierna av serie A och B medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktierna har emitterats enligt svensk lag och är denominerade i svenska kronor. Aktierna är registrerade i elektronisk form och kontoförs av Euroclear.

Handelsinformation

Aktien

Aktiens kortnamn: IZAFE B
ISIN-kod: SE0003656834

NASDAQ Stockholm First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är generellt mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att tillämpliga regelverk efterlevs. Det är Nasdaq Stockholm AB som godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser:

Erik Penser Bank är utsedd till Certified Adviser.

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 80 00

certifiedadviser@penser.se 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.